Co mamy w statucie?

Popularyzacja działalności artystycznej w zakresie kultury i sztuki na każdej płaszczyźnie życia
Działanie na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży
Działalność na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk twórczych
Popularyzacja idei wolnej przedsiębiorczości i ekonomii wolnego rynku
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych
Wspieranie wolność gospodarczej i osobistej z poszanowaniem własności prywatnej

Jak konkretnie polepszamy świat?

Pomagamy odkrywać i rozwijać w młodych ludziach pasję. Uczymy radzenia sobie z porażką. Pomagamy przede wszystkim tym, którzy chcą i dają coś w zamian od siebie. Czerpiemy wspólnie radość ze wspólnego działania, doceniając wytrwałość i pracę zespołową. Cenimy w młodych ludziach samo podejmowanie działań, próbowanie, popełnienie błędów i wyciąganie odpowiednich wniosków.
Przeciwstawiamy się beznamiętnej rywalizacji i egoizmowi. Uczymy odpowiedzialności, kreatywności i empatii. Przeciwdziałamy postawom roszczeniowych, nasze motto to: „Szukać przede wszystkim sposobów, a nie powodów ” Zapobiegamy w ten sposób wykluczeniem społecznym, przeciwdziałamy stosowaniu używek wśród dzieci i młodzieży. Zwalczamy zjawisko hejtu i poniżania ze względu na statut społeczny czy materialny.

„Odkryć swoje powołanie – powód, dla którego żyjemy”

James Hillman

Co robimy?

R
Wspieramy materialnie wszelkiego typu eventy realizujące nasze cele statutowe
R
Organizujemy i współorganizujemy szkolenia, warsztaty, konkursy dzieci i młodzieży, mające na celu popularyzację działalności artystycznej i twórczej
R
Organizujemy płatne staże, fundujemy granty i nagrody pieniężne wspierając działania twórcze, społeczne i propagujące idee przedsiębiorczość wśród dzieci i młodzieży
R
Fundujemy stypendia i materialnie wspieramy tych, którzy takiej pomocy potrzebują
R
Popularyzujemy idee twórcze i przedsiębiorczość poprzez działalność wydawniczą oraz wspieranie wszelkich kreatywnych i alternatywnych metod zarabiania. Promowanie portali, blogów, for internetowych itp.
R
Udzielamy wsparcia finansowego dla inicjatyw o charakterze twórczym, edukacyjnym, wolnorynkowej, gospodarczym i prospołecznych

Przekaż darowiznę

Kontakt

1 + 5 =