W piątek trzynastego :-) nasz szkolny chór wystąpił wraz z aktorami z Teatru Baj Pomorski w grudziądzkim Klubie Akcent. Artyści zaprezentowali grudziądzkiej publiczności „Kolędy ulicy” – utwory wybitnego poznańskiego kompozytora- Mariusza Matuszewskiego do słów ks. Jana Twardowskiego, Emilii Waśniowskiej, Jadwigi Urbanowicz i Andrzeja Malickiego w aranżacji Krzysztofa Zaremby. Publiczność nagrodziła występ owacjami na stojąco :-)

Na koncert mieliśmy również okazję zobaczyć i usłyszeć młodych artystów Pana Zbigniewa Poliszczuka. Pięknie dziękujemy. Wielkie ukłony dla artystów z Teatru Baj Pomorski. Wystąpili do nas: Grażyna Rutkowska- Kusa, Anna Katarzyna Chudek, Krzysztof Grzęda, Mariusz Wójtowicz, Marta Parfieniuk- Białowicz i Jacek Pysiak.
Ogromne wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego koncertu, w szczególności dla Pana Dyrektora Krzysztofa Sulerzyckiego, Pani Doroty Gralla i Pani Anity Wesołowskiej, którzy opiekują się naszym chórem i wkładają w to wiele serca.
Dziękujemy również Pani Annie Granicy – kierownik Klubu Akcent. Zapewniono nam znakomite warunki akustyczne oraz świetną promocję koncertu.
Wielkie ukłony dla Pana Krzysztofa Zaremby, który cały czas pracuje nad rozwojem talentów naszych młodych artystów. Mieliśmy okazję zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć efekt tej pracy. Poniżej krótka fotorelacja z koncertu, więcej zdjęć na facebook-u.