Miło nam poinformować, iż Fundacja Pierwsze Skrzypce nawiązała stałą współpracę z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. S. Moniuszki w Grudziądzu. Jest to już drugi stały partner fundacji w zakresie realizacji założeń statutowych tj. przed wszystkim wspierania działalności twórczej dzieci i młodzieży.

Przypominamy, iż fundacja realizuje właśnie projekt „Młody Artysta”, w którym naszym partnerem jest Zespół Szkół im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim.

Przedmiotem podpisanej w dniu 11.02.2016 roku ramowej umowy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. S. Moniuszki w Grudziądzu było określenie zasad i charakteru współpracy pomiędzy stronami w celu współorganizacji wspólnych projektów edukacyjno-artystycznych.

Główny celem współpracy jest rozwój talentów twórczych młodych ludzi oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Wspólne działania Fundacji Pierwsze Skrzypce z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. S. Moniuszki w Grudziądzu w ramach współpracy dotyczyć będą m.in.:

  • organizacji konkursów i warsztatów muzycznych,
  • organizacji dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności muzyczne dzieci i młodzieży,
  • prowadzenia treningów kreatywności, inspirowania dzieci i młodzieży do twórczego myślenia,
  • organizacji spotkań promujących twórczość młodych artystów,
  • opracowywania publikacji, materiałów i programów warsztatów artystycznych,
  • organizacji festiwali i przeglądów zespołów muzycznych,
  • wspieranie nowoczesnych technik i metod nauczania.

Tym samym Fundacja Pierwsze Skrzypce na stałe wpisywać się będzie w działalność edukacyjną i twórczą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Grudziądzu z czego się bardzo cieszymy. 🙂


Jeśli uznasz, że to co robimy jest fajne, przekaż proszę darowiznę na Fundację Pierwsze Skrzypce. Wspierasz w ten sposób, działalność twórczą dzieci i młodzieży oraz nowoczesne metody edukacji. Liczy się każdy grosz! Dobro powraca.

Fundacja Pierwsze Skrzypce
Biały Bór 145C, 86-302 Grudziądz
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0412 8960
tytułem: „darowizna na cele statutowe”.

payu_01

Ps. Darowiznę na Fundację Pierwsze Skrzypce możesz odliczyć od podatku!